ORB Masthead with site navigation toolbar; see bottom 
of page for text version of toolbar

Encyclopedia | Library | Reference | Teaching | General | Links | About ORB | HOME


ORB Online Encyclopedia

Philosophy

John of Hildesheim's The Mirror of the Source of Life .

Frank Schaer, ed.


I }De uiui fontis intrinseca fecunda perfectione

II }De viui fontis multiplici exuberacione

III }De producti viui multipharia condicione

IIII }De producti viui dominio uel prelacione

V }De producti viui cibo uel nutricione

VI }De producti viui diuersitate in cibacione

VII }De diuino cultu et sacrificiis et paradisicolarum nutricione

VIII }De producti viui corporali et spirituali mortificacione et reparacione

IX }De racionalis viui longa uel breui duracione

X }De racionalis viui locali diuersa racione

XI }De multiplicis viui speciali prerogatiua et miranda condicione

XII }De diuersa viui transformacione et non viui a uiuo detestacione

XIII }De corruptibilis viui diuersa finali resolucione.

Stet Speculum Vite Fontis, precor, omnibus annis

Quod carmelite finxit pia musa Iohannis

Hildensheimensis--necis a quo sit procul ensis.

Alma parens vite, fons de dulcissima //de dulcissima] deduscissima MS// vite,

Fac mea me vite pia dignificare loqui te

[168]

Incipit Speculum Fontis Vite fratris Iohannis de Hilde<nsh>eim ordinis beate Marie de monte Karmeli

Capitulum primum: de viui fontis intrinseca fecunda perfectione.

1 }Unicum est omnipotens //omne penitus ens MS// transscendens intellectuale fontale non mensum viuum, consistens essencialiter in se vel deperse uita uel uiuum.

2 }In huiusmodi rerum fontali principio quod est eternaliter viuum reperitur paterna fecunditas et pater gignens consubstantiale filij suppositum et coeternum viuum.

3 }Fontale predictum et ab ipso manans uiuum per indiuiduum vtriusque uerum tercium spirant ambo suppositum tantum personaliter distinctum intra manens viuum.

4 }Triplex ut premittitur suppositum uiuum non obstante personarum trinitate in essencia in omnibus et indicibiliter est vnum et, si posset dici, vnissimum viuum.

5 }Tanta necessitate fontale viuum necesse est esse et esse viuum quod per illam //prima littera incerta// potenciam posset non esse uel \non esse viuum/

6 }Increatum fontale tante fecunditatis est viuum quod impossible est ipsum non producere consimile sibi perfectum viuum.

7 }Tanta necessitate necesse est ab eodem habere vitam omne uiuum quod nullum omnino potest esse viuum quod ab illo non habeat esse-viuum. [168b]

8 }Si nullum omnino foret viuum, nullum omnino foret non viuum.

9 }Nisi fontale quale premittitur viuum transcendenter //transcendentur MS// et triune //siune MS// foret vnicum in essencia viuum, nunquam procederet ab ipso qualecunque creatum viuum.

10 }Si non foret personaliter trinum quale premittitur increatum viuum, nullum omnino foret creatum viuum.

Capitulum secundum: de uiui //uiui om. MS// fontis multiplici exvberacione.

11 }A fontali tocius vite principio quod est summe viuum principaliter emanauit extra manens ipsum celum, vel verius totum vniuersum cum omni eo quod est angelice et intellectualiter viuum.

12 }Emanacionis prime fontale viuum quod per sui effluxum influit entibus esse-viuum tanta necessitate continuat effluxum quod si ipsum restringeret ad punctale momentum interiret omne creatum viuum.

13 }Omne ens intellectuale quod inmediate fluxit a primo viuum sic est indefesse manens continuatim //continuatum MS// viuum quod per nullum //ullum MS// momentum de lege statuta primi discontinuare vel interrumpere deperse potest suum esse-viuum.

14 }Tante integritatis vnionis et indiuisibilitatis est quodlibet viuum quod nullum ens omnino proprie potest dici semiuiuum.

15 }Inmensum fontale viuum quod \in/mediate produxit intellectuale viuum ipsius intellectualis viui ministerio mediante produxit omne corruptibile //corruptible MS// viuum.

16 }Intellectuale fontale viuum producendo corruptibile viuum primo produxit in debiliori gradu viuens et tantum vegetatiuum //vegetatum ms// viuum. [169]

17 }Primum producens ut *adperf tenderet viuum postea produxit aquaticum et volatile sensibile quamuis corruptibile viuum.

18 }Continuando productionem fontale viuum postea produxit animal perfectius //perfectus MS// terrestre quadrupes sensibile licet corruptibile viuum.

19 }Concludendo productionem //productioni ms// fontale viuum \per inspuatum/ uite spuaculum duplicis substancie produxit animal racionale quoad ipsius corporeum dissolubile, quoad ipsius intellectuale perpetuum viuum.

20 }Per orbem signiferum viteque circulum Zodiacum vita venit a quo penes ipsius natalia //naturalia MS// regitur quodlibet corporale viuum.

21 }Licet a fontali viuo solo verbo productum sit omne predictum viuum, tamen trium personarum decreto quasi per senatus //per senatus] perseuatur MS// consultum productum est humanum suppositum vnum racionale viuum.

Capitulum tercium: de producti viui multipharia condicione.

22 }Ex re viua rei non viue formaliter vnita necesse est resultare certe speciei uel condicionis ens aliquale viuum.

23 }Humanum indiuiduum quod a fontali viuo maxime vno sumpsit inicium tanta necessitate \necesse est/ esse vnum indiuisibile viuum quod siquando //quod siquando] quodsi quo MS// ad ipsius principalia volueretur aut diuidatur, quam cito desinit esse integraliter viuum //vnum MS// tam cito desinit esse viuum.

24 }Res quelibet viua quantumlibet mole minima continet eque perfecte sicud maxima vel participat esse-viuum, in quantum precise concer [169b] nitur esse viuum.

25 }A superioribus causis originari quodlibet viuum patet ex hoc, quod magis sursum et minus deorsum tendit viuum quam //vel quasi MS// non viuum.

26 }Inperfectione seclusa perfectionem specificam fere quamlibet includit humanum suppositum quam uel habet uel habere potest qualecunque vegetabile uel sensibile viuum.

27 }Tante perfectionis est quodlibet quamuis in ignobiliori gradu vite viuum quod ad ipsius perfectionem nequit attingere nobilissimum non viuum.

28 }A viuo quolibet in quantum viuum non procedit inmediate non viuum, sed operacione primaria specifica per ipsum producitur eque perfectum viuum.

29 }Omne viuum a vite sue principio discontinuatum vel diuisum de facili desinit esse uiuum.

30 }Fontale viuum non videtur primo produxisse tale quale nunc invenitur nonnullum perniciosum venenosum uel monstruosum uel qui per putrefactionem gigni potest imperfectum viuum.

31 Vel a deo certis ex causis //ex causis] ercausis MS// volita, uel a causante constellacione sibi derelicta, uel ex materie inobediencia, uel aliunde casualis est produccio qua uel sit uel gignitur monstruosum uiuum.

32 }Non decuisset ipsum fontale viuum tale produxisse a principio quale nunc est humanum suppositum peruersius viuum.

33 }Omne brutum ex humana cohabitacione et contrectacionem sortitur imperfectius //imperfectcius MS// et deformius quam cetera sui generis esse-viuum.

34 }Aliquod invenitur volatilium quod [170] proprios non cibat ultra pullos post\quam/ eos manu contrectauerit humanum suppositum viuum.

35 }Nonnullum invenitur brutum quod aliquod pretendit racionis quasi sit rationale viuum.

36 }Aliquod invenitur brutum quoad sensus exteriores viuacius quam racionale viuum.

37 }Innocencia prima cessante per peccatum brutum factum est homini noxium, assumens omnem feritatem qua seuit adhuc infestum alteri et nichilomi\n/us homini perniciosum viuum.

De producti viui dominio uel prelacione. Capitulum quartum.

38 }Homini primo perfecto quem produxit fontale viuum dedit vniuersale dominium super omne brutum presencialiter et pro futuro viuum.

39 }Humanum primo productum suppositum racionabiliter vencasset sibi dominium super omne supositum humanum pro tunc et pro sequenti tempore viuum.

40 }Cum in brutis reptilibus natatilibus volatilibus et gressibilibus inveniantur quedam quasi principancia ceteris per predominium, non videtur omnino racionale quod nullius deberet pati dominium humanum suppositum viuum.

41 }Licet primus homo de facto plenum super bruta perdiderit dominium, non tantum ideo de iure perdidit principatum super omne genitum ab ipso racionale viuum.

42 }Si primus homo adhuc sicud prius haberet esse-viuum, licet super bruta perdiderit dominium tamen principatus adhuc merito paternus sibi competeret et domin\i/um super omne quod originali foret infectum vicio per ipsum [170b] propagatum viuum.

43 }Sicut insuper celesti policia diuina vnum est increatum fontale viuum quod super quodlibet indiuiduum illius policie sine omni exempcione plenum habet dominium, sic in subcelesti mundana policia penitus expedit vnum fore quod habeat vniversale dominium super quodlibet humanum suppositum viuum.

44 }Tradente scriptura reperitur expressum quod aliquociens exercuit in astra uel corpora celestia dominium racionale viuum.

Capitulum v: de producti viui cibo uel nutricione.

45 }Homini primo producto perfecte viuo fontale producens prouidendo de cibo non concessit aliquod animalium eidem in nutrimentum \quod/ //supra qui MS// propter hominem cibandum cogeretur amittere suum esse-viuum.

46 }Genus humanum primordialiter a fontali viuo productum perfectum non videtur uel propter sui ipsius nutrimentum uel propter ipsius dei sacrificium mortificare debuisse uel de facto mortificasse qualecumque sensibile viuum.

47 }Propter ipsius racionalis corruptibilis producti vicium fontale viuum per diliuium paucis in archa demptis destruxit omne terrenum viuum.

48 }Elementis et elementatis per diluuium //diuuuium MS// debilitatis fontale viuum indulsit homini quod in sui nutrimentum caperet quodcunque vellet vegetabile sensibile mobile viuum.

49 }Processu temporis fontale viuum instruxit //restruxit MS// populum ut non caperet in cibum nisi tantummodo mundum viuum.

50 }Omne quod secundum leges a fontali viuo traditas aptum [171] est ut in dei transeat holocaustum uel sacrificium aptum est eciam et inmundum sine scrupulo quod nutriatur ex ipso racionale viuum.

51 }In statu nature integre sufficiens homini fuisset alimentum rei vegetatiue precise fructus nec oportuit ipsum vegetatiuum propter hominem perdere suum esse-viuum.

52 }Ex diuina bonitate prius cautum est ne accederet homo ad vite lignum, ne miserum diutissime ducere cogeretur esse-viuum.

53 }In statu nature lapse tamen ante diluuium sufficiens alimentum fuisset homini vegetabilis et sensibilis rei fructus ut et sic tam vegetabili quam sensibili saluum esse potuisset suum esse viuum.

54 }Aliquod invenitur animalium cuius pro certo tempore medietas tantum conceditur in cibum ut ex eo cibetur humanum viuum.

55 }Aliquis locus virtute lapidum legitur habere tale priuilegium quod in ipso nec esurit nec cibum appetit racionale viuum.

56 }Tanta necessitate nutriri oportet quodlibet animal viuum quod per nutrimenti subtractionem in exhibicionem congruencius mansuessit quantecunque ferocitatis viuum.

Capitulum sextum: de producti viui diuersitate in cibacione

57 }Omne quod est vita vegetatiua tantummodo viuum contentum est in sui nutrimentum capere simpliciter non viuum.

58 }Sim<i>liter omne animal boni moris vita sensitiua perfectius viuum contentum est in sui nutrimentum capere sibi *se tantummodo vegetatiuum minus perfecte viuum.

59 }Omne fere animal mali moris sensitiuum perniciosius viuum non est contentum ab inferiori vegetatiuo //vegetatio MS// capere nutrimentum, sed peruersius lacerat et incorporat sibi con [171b] simile sensitiuum aut superius racionale viuum.

60 }Omne animal racionale racionabiliter abhorret in cibum capere quodlibet morticinum quod per naturalem desinum //descium MS// desiit esse viuum.

61 }Aliquod invenitur sensibile viuum cui talis humor //honor MS// nutrit et conseruat suum esse-viuum qualis incorporatus homini tolleret ab eodem prius habitum esse-viuum.

62 }Quodlibet animal a fontali viuo prohibitum et iudicatum inmundum consimiliter prohiberet peritus medicus ne de ipso nutriretur humanum indiuiduum quod vellet esse diu viuum.

63 }Iuxta medicorum principia quanto quod fuerit subtilioris composicionis viuum tanto subtiliores consimiles qualitates ab ipso contrahit quod per ipsum nutritur viuum.

64 }In casu potest homini conferre vite subsidium si ab aliquo semper abstinuerit animali non incorporando sibi talis animalis reliquas quod per humanum arbitrium perdidit suum esse-viuum.

65 }Viciose viuit humanum suppositum quod ideo querit viuere quia delectari vult per cibum, sed virtuose viuit quod ideo precise cibatur ut continuet suum esse viuum.

66 }Pro tanto deus indulsit //induslit MS// ut de carne pilis et pelle rei mortificate vel similibus //vel similibus] vit similiter vel vit simul MS// caperet et vestitum racionale viuum, ut per hoc mortalitatem suam cottidie recogitaret, cum sine predictis non posset plene sue miserie reparare defectum quod per peccatum perdidit bene esse-viuum.

Capitulum viim: de diuino cultu et sacrificiis et paradisicolarum nutricione.

67 }Omne racione preditum colendum suspicatur aliquod supernaturale viuum.

68 }Prestancius detestatur vicium fortius quam diuinum studet [172] promouere cultum per astucias non deprauatum racionale viuum.

69 }Ideo deus instituit ut animal in holocaustum pro peccatis uel sacrificium transiens perderet suum esse-viuum ut per hoc recogitaret homo quod propter offensum dei per peccatum condigne perdere meruit suum esse-viuum.

70 }Lex nulla uel racio permitteret quod aliquod viuum deberet amittere suum esse-viuum ut per ipsum cibaretur qualecunque viuum nisi tale mortificatum nutriens et in alteram substanciam transiens acquireret perfectius esse-viuum.

71 }Si in tantum saperet, festinaret omne brutum uiuum ut homini ultro //iusto MS// veniret in cibum quatenus in ipso caperet perfeccius esse-viuum.

72 }Viuo perfecciori viuum quodlibet intimius incorporatum tendit finaliter in fontale principale viuum.

73 }Si veniret homo ad statum innocencie pristinum ferocitate deposita sibi mansuesseret omne brutum viuum.

74 }Si tantus esset extra quantus intra paradisum vigor fructuum sicud de facto sufficit continuare vitam *quibus dam sic et apud nos extra paradisum ad huc in esse* conseruare sufficeret homini suum esse-viuum.

75 }Ideo ( . . . ) a re //Ideo . . . a re] Ideo rem feritatem sapit are MS// vegetabili quam sensibili tollere suum esse-viuum quia de uegetabili corrupto generatur perfectius //perfectuis ms// viuum.

76 }Nulla racio dictat quod animal viuum tantum propter ludum //Iudum MS// vel solacium congrue possit aut debeat facere de uiuo non viuum.

77 }Non videtur satis racionabile quod ab animali quod non valet in cibum homini tollat homo [172b] suum esse-viuum cum ipsum non conetur nec auferre valeat ab homine suum esse-viuum.

Capitulum viiim: de producti viui corporali cum spirituali mortificacione et reparacione.

78 }Rerum vigore per peccatum debilitato corporalis mortis et spiritalis incidendo periculum miseranda sorte //forte MS// periit quodlibet animal racionale viuum.

79 }Si nullus umquam homo perdidisset spirituale suum esse-viuum, nullus umquam perdidisset homo corporale suum esse-viuum.

80 }Humano generi compassum dei verbum in fine temporum ex incorrupta virgine carnem sumens carnis corruptelam reparauit in integrum in quam genus humanum inciderat in carne viuum.

81 }Virginei partus possibilitas persuadetur ex eo quod sine seminali racione uel concubitus corrupcione tam gressibile quam uolatile quam reptile gigni potest et nonnunquam gignitur animatum viuum.

[lacuna]

82 }Verbum fontalis viui dei filius per mortis quam innocens //quod innocentis MS// pertulit opprobrium genus humanum per noxam peccati sponte mortificatum fecit rediuiuum.

83 }Dei filius carnem assumens omnem carnem mundauit et nobilitauit multipliciter interdictum quia relaxauit quo prohibitum fuit commedi nonnullum viuum.

84 }Excedit omnem karitatis et beneficiencie gradum quod homini se ipsum dedit in cibum increatum fontale viuum.

capitulum ixm: de racionalis //racionalitis MS// viui longa uel breui duracione.

85 }Quodlibet viuum et tempori subditum naturaliter sortitur //sortitus MS// quadripartitum sue duracionis periodum quo necesse est mensurari suum esse-viuum.

[lacuna]

86 }Humanum suppositum quanto fuerit in maiori terrena potestate constitutum, tanto de communi forma ceteris paribus breuiori tempore mensuratur suum esse-viuum.

[lacuna]

[173b]

[lacuna]

87

88 }Quanto minus animal fuerit exercens coitum, tanto ceteris paribus diucius conseruare poterit suum esse-viuum.

}Humanum suppositum quanto fuerit moraliter loquendo virtuosius viuum, tanto longiori tempore durare poterit et conseruare suum esse-viuum.

89 }Humanum eciam suppositum quanto fuerit viciosius viuum, tanto breuiori tempore conseruare poterit suum esse-viuum.

90 }Quanto fuerit humanum suppositum voluptuosius continue //continuer MS// viuum, tanto breuius videbitur sibi ipsi totum suum esse-viuum.

91 }Quanto plus mundus vergit in senium, tanto minoris quantitatis et breuioris eui corpusculum sortitur quodlibet mortale viuum.

92 }Aliquod invenitur sensibile viuum quod non nisi per vnius tantum diei spacium continuare potest suum esse-viuum.

93 }Longioris eui ceteris paribus plerunque videmus ab utroque parente stabilite super etatis genitum qualecumque viuum.

94 }A principio temporis per ipsius decursum propter hominis peccatum

 

\}Morbidorum non nullum i inuenitur animalium quod ab alio q a pa ese fectionem tollit suitarem vel coni esse viuum/

 

[174] uel vicium semper breuioris et adhuc breuioris eui factum est genus humanum viuum.

95 }Racioni videtur dissonum et omnis omnino feritatis testatur excessum quod racionale viuum nisi maxima subsit necessitas tollat ab aliquo sue speciei suum esse-viuum.

96 }Hominis secisi corpus inhumatum //in humanum dum MS// videtur in occidentis vindictam vitalem conseruare spem per quam //quem MS// in ipsius presencia recentem cruorem eicit quo ad hoc apparens viuum.

[lacuna]

Capitulum xm: de racionalis viui locali //locali om. MS// diuersa racione.

97 }Aliquis locus tale dicitur habere priuilegium quod in illo nullus homo potest perdere suum esse-viuum.

98 }Aliquis locus tale dicitur habere priuilegium quod in ipso non potest humanum putresscere corpusculum postquam desiit esse viuum.

99 }Aliquis locus tale scribitur habere priuilegium quod in ipso durare non potest aliquod animal nisi tantum masculinum viuum.

100 }Aliquis locus tale scribitur habere priuilegium quod in ipso durare non potest aliquod animal nisi tantum femininum viuum.

101 }Omne animal quod vtrumque sexum habens \nasscitur/ nascitur in equaliter vtrumque participat sed ab vno principaliter denominabitur uel masculinum uel femininum viuum.

102 }Aliquis locus tale dicitur habere priuilegium quod in ipso non gignitur animal venenosum nec aliunde aduectum conseruare preualet ibidem suum esse-viuum.

[174b]

Capitulum .xim: de multiplicis viui speciali prerogatiua et miranda //prerogatiua et miranda] prerogatiui et anda MS// condicione.

}Nonnullum viuum per solum viue vocis //veris MS// actum viuificat fetum //ferum MS// suum nondum viuum.

}Aliquod invenitur animalium //animal uel MS// quod per solum visum interficit racionale viuum.

}Aliquod invenitur animalium quod per solum aspectum racionali decumbenti pronoscitat adhuc prolongari suum esse-viuum.

}Aliquod invenitur sensibile viuum cui natura dedit in parte vocem uel sermonem pertinentem ad racionale viuum.

}Aliquod invenitur viuum quod non prius producit *conile viuum nisi prius in indiuidiis proprio desinat esse viuum.

}Aliquod invenitur animalium //alimalium MS// sic alteri naturaliter contrarium quod eciam contrarietas remanet //reman MS// in reliquis postquam vtrumque //vtrque MS// desiit esse viuum.

}Viuum in suis causis non posse perdere suum esse-viuum persuadetur ex eo quod plerumque sompnians non videt mortuum in quantum mortuum sed quod quis videt reputat esse viuum.

}Ex alio quodam persuadetur id ipsum quia cingnus dulciter cantat cum relinquere //relignare MS// ceperit personale corporale suum //corporale suum] perale ssum MS// esse-viuum.

}Confirmatur id ipsum ex tercio pro tanto //tercio pro tanto] ercio pertanto MS// quia humanum indebite contristatum *riium diuiduum* vel contristantem ad supernum citauerit iudicium //indicium MS// necesse est ut spiritus contristantis *eratus conpareat retrahens a corpore suum esse-viuum.

}Omne tam sensibile quam //sensibile quam] senisibile qua MS// racionale viuum cum *propter uel* semper continuare non possit indiuiduum [175] naturaliter in spem uel in *ins snuli perpetuar comi* suum esse-viuum.

}Licet per operaciones in fine dierum //in fine dierum] infinedias MS// incubi spiritus //spect MS// humanum dicatur ad vitam tendere suppositum, non tantum propterea //propter MS// dici poterit ab incubo //in culo MS// patre genitum tale viuum.

[lacuna]

Capitulum xiim: de diuersa viui transformacione //viui transformacione] uini translacione MS// et non viui a viuo //a viuo] diui MS// detestacione.

}Per velle diuinum propter //porpter MS// hominis fastum uel vicium transformatum quandoque legitur //legius MS// in brutum racionabile //racionebile MS// viuum.

}Permittente //per mitter MS// deo per prestigia simul et maleficium transformatum quandoque legitur //legius MS// in brutum racionale viuum.

}Per naturam similiter et artem certum viuum transmutari posse creditur in alterius speciei certum viuum.

}Quodlibet animal racionale viuum abhorret naturaliter quodlibet non viuum quod aliquando fuit viuum.

}Nullum animal //aminal MS// racionale viuum abhorret per artem figuratum animal non viuum quod nunquam fuit viuum.

}Quanto quod nobiliori vita fuit viuum, tanto magis animal racionale viuum abhorret illud non viuum.

}Quanto animal est nobiliori vita viuum, tanto magis abhorret quodlibet non viuum quod aliquando fuit viuum.

}Si illud //ridlum MS// quod numquam fuit viuum quandoque //quandoqud MS// uiui voces animalis eiciat //eliciat MS//, consternabitur et abhorrebit humanum suppositum viuum.

}Quodlibet animal quomodolibet viuum plus ab [175b] horret sue speciei quam aliene //quam aliene] quasi abertus MS// cuiuslibet cadauer non viuum.

}Cum sic mare fluuiorum et foncium vitale principium non sustinet sed eicit quodlibet non viuum quod aliquando fuit //sint MS// viuum.

Capitulum xiiim: de corruptibili viui diuersa finali resolucione.

}Omne fere *datumeul dabile* corruptibile suppositum prima sui resolucione resoluitur in non viuum.

}Quidquid in animali fuerit prius viuum in ipsius resolucione tardius desinit //desunt MS// esse viuum.

}Tante viuacitatis invenitur aliquando sine sensu et racione aliquod //aliquod] quod in marg. MS/ viuum quod difficilius quam //quasi MS// homo perdit suum esse-viuum.

}Omne fere corruptibile quod naturaliter resoluitur sibi derelictum non redit in elementa conponencia quin prius transseat per aliud viuum.

}Quanto quis nobilioribus habitibus informatum habuerit suum esse viuum, tanto magis continuare studet tale suum esse-viuum.

}Quanto animal delicatius habuerit esse-viuum, tanto magis conseruare nititur suum esse-viuum //viuum] vauum MS//.

}Quanto viator in gracia perfectius habuerit esse-viuum, tanto magis acquirere festinat *inpria prestantius esse viuum.

}Omne corruptibile viuum pro tanto corrumpitur quia nutrimento corruptibili cibat et conseruat suum esse-viuum.

}Omne fere putrefactibile viuum protanto putresscit et desinit esse viuum quia vegetabile quo nutritur simili //simea MS// putredine fouetur ut crescat //ascat MS// et habeat perfeccius esse-viuum.

}Nonnullum corporale sensibile viuum quandoque relinquit //relinqueret MS// [176] sui corporis extrinsecum ut intrinsecum renoueretur et revigoretur suum //renoueretur et revigoretur suum] rerenoueretur et vigoretur MS// esse-viuum.

}Omne quod commedendo //commedente MS// continuatur suum esse-viuum sibi derelictum fit cibus compluribus //compluribus] ut inpluribus MS// et commeditur per aliud qualecunque viuum.

}Humanum corporis a bestia conmestum in fine temporum //tempo MS// redibit in pristinam substantiam denuo rediuiuum.

}Humanum corpus in puluerem resolutum late quamuis //quem MS// dispersum reparabitur angelico ministerio perfectius rediuiuum.

}Spirituale quo vegetatur humanum corpus a corporeo separatum in fine temporum resumet corpus pristinum nobilius glorificatum rediuiuum.

}Quanto maioris fuerit in tempore potencie racionale viciosius viuum, tanto post finem //finem om. MS// temporis penalius *nieuum ducit et acerbius esse-viuum.

}Nullum omnino compositum viuum sortitur simplicius esse-viuum //sortitur simplicius esse viuum] fortiter simpliciter esse miser// nisi fuerit in sua principia componencia resolutum prius viuum.

}Omne racionale compositum viuum exuto eo quod est in ipso //exuto eo quod est in ipso] exuto cum eo quiest inipso MS// corporale et corruptiuum //corruptiuum] corrupticum// *ob uerui ret* et conseruat in se nudum suum esse-viuum.

}Vnica tantum est vita cuntorum viuencium, quam //quasi MS// fontale viuum continuet, quam //quasi MS// et pro capacitate sua //captu suo MS// diuersimode participat qualecunque viuum //V I W M MS//.

Omne ihesu Christe cum singulari dileccione a beata martha virgine et hospite <>a corporaliter sepius hospitari refici et tibi ministrari elegisti et suum fratrem quadriduanum mortuum a morte resuscitasti eiusque exequjis venerandis interfuisti Quesumus immensam clemenciam tuam vt ipsis ministerjis precibus et meritis nos a morte peccatorum per veram confessionem penitenciam et satisfaccionem resuscitari et gloriosi corporis et sagwiinis tui consolacione et participacione refici et consolari et indomo patris tui cumelectis misericorditer mereamur hospitari Q cum eodempatre et spiritu sancto viuis et regnas deus per omnia secula seculorum Amen

\Non quia parum dimittur sed quia nichil putas esse quod dimittur

Qui pharisee ido parum diligis quia parum tibi dimitti suspicaris/

Go to Introduction | Go to English translation


Copyright (C) 1998, Frank Schaer. This file may be copied on the condition that the entire contents,including the header and this copyright notice, remain intact.


Encyclopedia | Library | Reference | Teaching | General | Links | About ORB | HOME

The contents of ORB are copyright © 1995-1999 Laura V. Blanchard and Carolyn Schriber except as otherwise indicated herein.